Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι από τους πλέον σύγχρονους του κλάδου και συνεχίζει να εκσυγχρονίζεται μέσω της πολιτικής νέων επενδύσεων της εταιρίας. Διαθέτουμε εξοπλισμό με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα λογισμικά στην ανάλυση την σχεδίαση και την εκτύπωση έχοντας διαρκώς τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας, του χρόνου και του κόστους των προϊόντων.

Η εταιρία διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας φωτογραφίας, σχεδίασης, σελιδοποίησης και ηλεκτρονικού μοντάζ.