Μέσα από τα έντυπά μας θέλουμε να εμπλουτίζουμε τις ζωές των ανθρώπων με χρώμα,  υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους.

Διαθέτοντας τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο των γραφικών τεχνών, παρέχοντας άριστη σχέση ποιότητας – κόστους, εξυπηρέτηση, αξιοπιστία και διαφάνεια στις συναλλαγές μας, δέσμευσή μας, αποτελεί η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας σε όλα τα επίπεδα, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας

ΑΞΙΕΣ

  • Ποιότητα: Η σημαντικότερη αξία μας είναι η ποιότητα των εργασιών μας,  ώστε να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας

  • Σεβασμός στον πελάτη: αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με σεβασμό, δίνουμε σημασία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, αναλαμβάνουμε στόχους και δεσμευόμαστε για την επίτευξή τους.

  • Συνεργασία: εργαζόμαστε ομαδικά σε όλα τα επίπεδα και αξιοποιούμε κάθε πληροφορία ή ιδέα.

  • Διαφάνεια: Καλλιεργούμε ένα ηθικό περιβάλλον όπου διαχειριζόμαστε τις εσωτερικές και εξωτερικές συναλλαγές με μέγιστη διαφάνεια.

  • Πρόβλεψη: Προβλέπουμε και επηρεάζουμε καταστάσεις με το να αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες και να διατυπώνουμε προτάσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων μας.

  • Σεβασμός στο περιβάλλον: Mειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα με συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται από την Ελλήνική και Ευρωπαική νομοθεσία: χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και διαδικασιών, ανακύκλωση υπολειμμάτων χαρτιού, υπεύθυνη απόρριψη χημικών μέσων που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία κ.α.