Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια τη δραστηριότητά μας στο χώρο της λιθογραφίας, διδαχθήκαμε τη σημασία της ποιότητας για τη δουλειά μας, του απόλυτου εναρμονισμού ανάμεσα στα χρώματα και τα υλικά σε ένα έντυπο.

Έτσι, παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας και κρατάμε σταθερά υψηλά την ποιότητα του συνόλου των προϊόντων μας μέχρι σήμερα.

Στόχος μας είναι η έγκαιρη εκτέλεση και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών μας, με υψηλό βαθμό ποιότητας, με προσοχή για την ευημερία, την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων της εταιρείας υπολογίζοντας ως στελεχιακό δυναμικό τούς:

 • Πελάτες.

 • Προμηθευτές.

 • Εξωτερικούς Συνεργάτες.

 • Λοιπά εμπλεκόμενα μέλη.

Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις όσο είναι εφικτό, προσπαθώντας για λύσεις σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές που είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμες.

Οι στόχοι μας για ποιότητα, υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον βασίζονται σε:

 • Συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη.

 • Κατάλληλες νομικές απαιτήσεις και

 • κανονισμούς.

 • Κατάλληλες οδηγίες και μέτρα που

 • συνιστώνται από τακτικούς Οργανισμούς

 • για τις Εκτυπωτικές Εργασίες.

 • Γενικώς αποδεκτά μέτρα.

 • Κανόνες για ασφαλή και υγιεινή εργασία.

Έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από τους προμηθευτές για τις πρώτες ύλες, αλλά και απο τους εργαζόμενους για την μεθοδικότητα που ακολουθούν στην εκτέλεση των παραγγελιών σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής.

Αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα σε ένα χρόνο και τους προμηθευτές και τους εργαζόμενούς μας.

Για να επιτύχουμε το επίπεδο ποιότητας που επιθυμούμε, βασιζόμαστε στους εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες μας, στο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό μας και στις δοκιμασμένες πρώτες ύλες.

Aυτό, όμως, που μας κάνει να πασχίζουμε καθημερινά για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας την στιγμή που παραλαμβάνουν το αποτέλεσμα της εργασίας που μας ανέθεσαν.

Eίναι η ύψιστη αναγνώριση των προσπαθειών μας και δεσμευόμαστε ότι σε κάθε εργασία μας θα συνεχίσουμε να κρατάμε την ποιότητα ψηλά!